top of page

รูปแบบการใช้งาน

พื้นภายในโชว์ผิว

พื้นภายในโชว์ผิว

 วีว่า บอร์ด :              

 โครงคร่าว :             
 ระยะห่างโครงคร่าว :       

 

20 มม. หรือ 24 มม.

ตงเหล็กไลท์เกจ ตัว C 
ระยะตงหลัก 40 x 120 ซม. หรือ 60 x 120 ซม.
 

       

 วัสดุตกแต่งผิว :           

 การรับน้ำหนัก :   

เคลือบผิวด้วยโพลียูรีเธนใส หรืออีพ็อกซี่ใส 

ขึ้นอยู่กับความหนาแผ่น และระยะห่างโครงคร่าว (พิจารณาได้จากไฟล์แค็ตตาล็อกวีว่า บอร์ด)

 อื่นๆ :                   

ติดตั้งโครงและแผ่นวีว่า บอร์ดแบบเฟล็กซ์ (Flex Installation) ยึดแผ่นทางเดียวบนโครงขยับตัวได้ 

พื้นห้องน้ำ พื้นเปียก

วีว่า บอร์ด :             

โครงคร่าว :          

ระยะห่างโครงคร่าว :     

20 มม. หรือ 24 มม.

โครงคร่าวเหล็กกล่อง 

ระยะตง 40 x 40 ซม. - 60 x 60 ซม. สร้างรอยต่อที่ขยับตัวได้ (Movement Joint) ทุกระยะ 4.8 - 6 ม. และโดยรอบติดตั้งแบบเฟิร์ม (Firm Installation) ยึดแผ่นสองทางบนโครงแบบยึดแน่น ปูแผ่นแบบสลับแผ่น

การปูวัสดุทับหน้า :       

@ 40 X 40 cm to 60 x 60 cm depending on required loading capability

i

Fixing :                 

ปูวัสดุปิดทับหน้าตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยอาจปรับระดับระหว่างแผ่นให้เสมอกันก่อน สำหรับพื้นส่วนเปียกหรือพื้นใช้งานภายนอก ให้ทำระบบกันซึมที่แผ่น โดยปูแผ่นยางกันซึม แล้วเทปูนทรายก่อนปูกระเบื้องเซรามิค  

การรับน้ำหนัก :                 

ขึ้นอยู่กับความหนาแผ่น และระยะห่างโครงคร่าว (พิจารณาได้จากไฟล์แค็ตตาล็อกวีว่า บอร์ด)

อื่นๆ :                  

อุดรอยต่อระหว่างวีว่า บอร์ด ด้วยกาวอีพ็อกซี่ให้แผ่นเชื่อมติดกัน และ อุดรอยต่อแผ่นที่รอยต่อซึ่งขยับตัวได้ (Movement Joint) ด้วยโพลียูรีเธน วีว่า เฟล็กซ์ 

หมายเหตุ : 
ขนาดของโครงคร่าวพื้นรับน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงตามความต้องการ

ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนการใช้งาน 

พื้นห้องน้ำ

แผ่นรองวัสดุปูพื้น

วีว่า บอร์ด :           

การรับน้ำหนัก :         

อื่นๆ :                

8 - 10 มม.

ทอนลดน้ำหนักจากวัสดุตกแต่งทับหน้า 

ติดตั้งวีว่า บอร์ด แบบสลับแผ่น บนพื้นคอนกรีตเดิมที่เรียบได้ระดับ ด้วยกาวลาเทกซ์(latex) หรือกาวโพลียูรีเธน ยึดด้วยตะปูคอนกรีตความยาว 2” ทุกระยะ 20 x 20 ซม. ปูแผ่นโฟมกันน้ำและดูดซับเสียง ปูทับด้วยไม้จริง ไม้ลามิเนต หรือไม้ตกแต่งพื้นอื่นๆ โดยปูตั้งฉากกับแผ่น 
 

แผ่นรอง

พื้นยกมีวัสดุปิดทับ

พื้นยก

 วีว่า บอร์ด :              

 โครงคร่าว :              

 ระยะห่างโครงคร่าว :            

20 มม. หรือ 24 มม.

ตงเหล็กไลท์เกจ ตัว C หรือเหล็กกล่อง
ระยะตง 40 x 40 ซม. - 60 x 60 ซม. ตามการรับน้ำหนักพื้น สร้างรอยต่อที่ขยับตัวได้ (Movement Joint) ทุกระยะ 4.8 - 6 ม. และโดยรอบ ติดตั้งแบบเฟิร์ม (Firm Installation) ยึดแผ่นสองทางบนโครงแบบยึดแน่น ปูแผ่นแบบสลับแผ่น 

 การปูวัสดุทับหน้า :         

ปูวัสดุปิดทับหน้าตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยอาจปรับระดับระหว่างแผ่นให้เสมอกันก่อน ปูทับด้วยวัสดุตกแต่งพื้น เช่น กระเบื้องเซรามิค พรม กระเบื้องยางชนิดยืดหยุ่น ไม้ลามิเนต โดยไม่ปูวัสดุตกแต่งพื้นข้ามรอยต่อที่ขยับตัวได้ สำหรับงานภายนอก ให้ทำระบบกันซึมที่ผิวหน้าก่อนปูวัสดุปิดทับ  

 การรับน้ำหนัก :                        

ขึ้นอยู่กับความหนาแผ่น และระยะห่างโครงคร่าว (พิจารณาได้จากไฟล์แค็ตตาล็อกวีว่า บอร์ด) 

 อื่นๆ :                   

อุดรอยต่อระหว่างวีว่า บอร์ด ด้วยกาวอีพ็อกซี่ให้แผ่นเชื่อมติดกัน และแต่งรอยต่อให้เรียบด้วยกาวอีพ็อกซี่ อุดรอยต่อแผ่นที่รอยต่อ ซึ่งขยับตัวได้ (Movement Joint) ด้วยโพลียูรีเธนวีว่า เฟล็กซ์แล้วปูทับหน้าด้วยวัสดุตกแต่งพื้น 


 หมายเหตุ : 
 ขนาดของโครงคร่าวพื้นรับน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงตามความต้องการ

 ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนการใช้งาน 

 วีว่า บอร์ด :              

 โครงคร่าว :              

 ระยะห่างโครงคร่าว :         

20 มม. หรือ 24 มม.

ตงเหล็กไลท์เกจ ตัว C หรือเหล็กกล่อง
ระยะตง 40 x 40 ซม. - 60 x 60 ซม. ตามการรับน้ำหนักพื้น สร้างรอยต่อที่ขยับตัวได้ (Movement Joint) ทุกระยะ 4.8 - 6 ม. และโดยรอบ ติดตั้งแบบเฟิร์ม (Firm Installation) ยึดแผ่นสองทางบนโครงแบบยึดแน่น ปูแผ่นแบบสลับแผ่น

 การปูวัสดุทับหน้า :            

ปูวัสดุปิดทับหน้าตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยอาจปรับระดับระหว่างแผ่นให้เสมอกันก่อน ปูทับด้วยวัสดุตกแต่งพื้น เช่น กระเบื้องเซรามิค พรม กระเบื้องยางชนิดยืดหยุ่น ไม้ลามิเนต โดยไม่ปูวัสดุตกแต่งพื้น ข้ามรอยต่อที่ขยับตัวได้ สำหรับงานภายนอก ให้ทำระบบกันซึมที่ผิวหน้าก่อนปูวัสดุปิดทับ 

 การรับน้ำหนัก :                    

ขึ้นอยู่กับความหนาแผ่น และระยะห่างโครงคร่าว (พิจารณาได้จากไฟล์แค็ตตาล็อกวีว่า บอร์ด) 

 อื่นๆ :                

 หมายเหตุ : 
 ขนาดของโครงคร่าวพื้นรับน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงตามความต้องการ

 ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนการใช้งาน 

อุดรอยต่อระหว่างวีว่า บอร์ด ด้วยกาวอีพ็อกซี่ให้แผ่นเชื่อมติดกันและแต่งรอยต่อให้เรียบด้วยกาวอีพ็อกซี่ อุดรอยต่อแผ่นที่รอยต่อซึ่งขยับตัวได้ (Movement Joint) ด้วยโพลียูรีเธนวีว่า เฟล็กซ์แล้วปูทับหน้าด้วยวัสดุตกแต่งพื้น 

พื้นลอยมีวัสดุปิดทับ

พื้นลอย
bottom of page