top of page
company's logo

เกี่ยวกับเรา

VIVA BOARD

โดย บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด

 
ซีเมนต์บอร์ด (Cement Board)

แบรนด์แรกของไทย

บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เพื่อนำวัสดุก่อสร้างอเนกประสงค์นี้สู่วงการก่อสร้างไทย โดยสร้างโรงงานขึ้นที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และทำการผลิตซีเมนต์บอร์ด แบรนด์ "วีว่า บอร์ด" (VIVA BOARD) ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกในปี 2529 โดยได้มีการปรับสูตรผสมและดัดแปลงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต ให้เข้ากับวัตถุดิบ ภูมิอากาศ และความต้องการของตลาดในประเทศไทย

จนกระทั่งปี 2546 จึงได้ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ ขนาดใหญ่ ที่มีเครื่องจักรทันสมัย บนเนื้อที่ 22 ไร่ ที่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มีกำลังการผลิตรวมกว่าสามล้านตารางเมตรต่อปี   บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI Promoted) มาโดยตลอด  ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001  ในด้านกระบวนการผลิต ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ISO 45001

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์วีว่า บอร์ด ยังได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 878-2537 จากกระทรวงอุตสาหกรรม, มาตรฐานยุโรป EN 13986+A1 หรือ CE MARK การรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Green Label Scheme TGL-47-11), ฉลากเขียวสิงคโปร์

จนกระทั่งปี 2546 จึงได้ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ ขนาดใหญ่ ที่มีเครื่องจักรทันสมัย บนเนื้อที่ 22 ไร่ ที่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มีกำลังการผลิตรวมกว่าสามล้านตารางเมตรต่อปี   บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI Promoted) มาโดยตลอด  ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001  ในด้านกระบวนการผลิต ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์วีว่า บอร์ด ยังได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 878-2537 จากกระทรวงอุตสาหกรรม, มาตรฐานยุโรป EN 13986+A1 หรือ CE MARK การรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Green Label Scheme TGL-47-11), ฉลากเขียวสิงคโปร์ และวัตถุดิบที่ใช้เป็น PEFC Controlled Sources

บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และพัฒนาการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญนี้ วีว่า บอร์ด จึงเป็นซีเมนต์บอร์ดที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่ง นอกจากจะจำหน่ายในประเทศไทยแล้ววีว่า บอร์ด ได้ถูกส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรต และ หลายประเทศในแถบหมู่เกาะแปซิฟิก และ ได้รับความไว้วางใจ เลือกใช้ในโครงการใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่น Venetian – Macou, Singapore Airport, FCC Tower – Hong Kong เป็นต้น

ผู้ผลิตบอร์ดใช้งานภายนอกปราศจากใยหิน

รายแรกของประเทศ
สู่ระบบการผลิตและก่อสร้างเพื่อธรรมชาติที่สมดุลย์

เพราะตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วีว่า บอร์ด จึงถูกผลิตในกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารใยหิน วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2529 นับเป็นผู้ผลิตบอร์ดสำหรับ

ใช้งานภายนอกได้โดยปราศจากใยหินเป็นรายแรกของไทย 

นอกจากนี้ วีว่า บอร์ด ยังปราศจากส่วนผสมอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น คริสตัลไลน์ ซิลิกา, ยูเรียฟอร์

มัลดีไฮน์ โดยเทคโนโลยีการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วีว่า บอร์ด ผลิตขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการหาวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ ลดการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรักษาความสมดุลย์แห่งธรรมชาติ รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า

ภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ระบบการก่อสร้างและตกแต่งบ้าน หรืออาคารด้วยวีว่า บอร์ด ยังช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็ว สะอาด ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และวัสดุไม่ก่อให้เกิดมลภาวะอันรบกวนความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

สังคมที่งดงาม โลกที่งดงาม

บริษัทมุ่งมั่นในอันที่จะผลิตสินค้าและบริการชั้นเลิศในระบบมาตรฐานสากลโลก เพื่อคุณภาพของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานสินค้า เหนือสิ่งอื่นใด บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสังคม ผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันการศึกษา ทุนการศึกษาเพื่อสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล การสร้างสิ่งปลูกสร้างสำหรับองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ การให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตแก่ผู้ที่สนใจ เป็นต้น ด้วยความมุ่งหวังขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้งดงาม และโลกที่งดงามตลอดไป

viva-About.jpg

ซีเมนต์บอร์ด, แผ่นซีเมนต์บอร์ด, Cementboard, Cement Board, วีว่าบอร์ด, แผ่นวีว่าบอร์ด, แผ่นวีว่า,  vivaboard, วีว่าบอร์ดราคา, แผ่นวีว่าบอร์ดราคา, แผ่นพื้นวีว่าบอร์ด, ราคาแผ่นวีว่า, ราคาวีว่าบอร์ด, วีว่า บอร์ดคือ, ขนาดแผ่นวีว่า บอร์ด, ผนังวีว่าบอร์ด, แผ่น vivaboard, วีว่าบอร์ดราคาถูก, ราคาแผ่นวีว่าบอร์ด, แผ่นวีว่าบอร์ดราคาไทวัสดุ, แผ่นไม้อัดซีเมนต์, ราคาซีเมนต์บอร์ด, พื้นซีเมนต์บอร์ด, ผนังวีว่าบอร์ดภายนอก, วีว่าบอร์ด 8 มม. ราคา, วีว่าบอร์ด 16 มม. ราคา, วีว่าบอร์ด 20 มม. ราคา, cementboard ราคา, ซีเมนต์บอร์ดคือ, รีโนเวทบ้าน, รีโนเวทตึกแถว, รีโนเวทห้อง, ราคาวัสดุก่อสร้าง, ขายวัสดุก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้างราคาถูก, สไตล์ลอฟท์, มินิมอลสไตล์, ตกแต่งบ้าน, ก่อสร้างบ้าน, แผ่นผนัง, แผ่นพื้น, ปูพื้น, ซีเมนต์บอร์ด, แผ่นซีเมนต์บอร์ด, Cementboard, Cement Board, วีว่าบอร์ด, แผ่นวีว่าบอร์ด, แผ่นวีว่า,  vivaboard, วีว่าบอร์ดราคา, แผ่นวีว่าบอร์ดราคา, แผ่นพื้นวีว่าบอร์ด, ราคาแผ่นวีว่า, ราคาวีว่าบอร์ด, วีว่า บอร์ดคือ, ขนาดแผ่นวีว่า บอร์ด, ผนังวีว่าบอร์ด, แผ่น vivaboard, วีว่าบอร์ดราคาถูก, ราคาแผ่นวีว่าบอร์ด, แผ่นวีว่าบอร์ดราคาไทวัสดุ, แผ่นไม้อัดซีเมนต์, ราคาซีเมนต์บอร์ด, พื้นซีเมนต์บอร์ด, ผนังวีว่าบอร์ดภายนอก, วีว่าบอร์ด 8 มม. ราคา, วีว่าบอร์ด 16 มม. ราคา, วีว่าบอร์ด 20 มม. ราคา, cementboard ราคา, ซีเมนต์บอร์ดคือ, ซีเมนต์บอร์ด, แผ่นซีเมนต์บอร์ด, Cementboard, Cement Board, วีว่าบอร์ด, แผ่นวีว่าบอร์ด,แผ่นวีว่า,  vivaboard, วีว่าบอร์ดราคา, แผ่นวีว่าบอร์ดราคา, แผ่นพื้นวีว่าบอร์ด, ราคาแผ่นวีว่า, ราคาวีว่าบอร์ด, วีว่า บอร์ดคือ, ขนาดแผ่นวีว่า บอร์ด, ผนังวีว่าบอร์ด, แผ่น vivaboard, วีว่าบอร์ดราคาถูก, ราคาแผ่นวีว่าบอร์ด, แผ่นวีว่าบอร์ดราคาไทวัสดุ, แผ่นไม้อัดซีเมนต์, ราคาซีเมนต์บอร์ด, พื้นซีเมนต์บอร์ด, ผนังวีว่าบอร์ดภายนอก, วีว่าบอร์ด 8 มม. ราคา, วีว่าบอร์ด 16 มม. ราคา, วีว่าบอร์ด 20 มม. ราคา

bottom of page