top of page

รูปแบบการใช้งาน

งานหลังคา ฝ้า

แผ่นรอง

แผ่นรองใต้หลังคา

 วีว่า บอร์ด :             12 - 16 มม.

 โครงคร่าว :              โครงคร่าวแปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป 
                          ติดตั้งแบบเฟิร์ม (Firm Installation) บนโครงแบบยึดแน่น

 ระยะห่างโครงคร่าว :       60 ซม.

 วัสดุตกแต่งผิว :          ปูทับหน้าด้วยแผ่นยางกันซึม Waterproofing Membrane                              แล้วมุงทับด้วยกระเบื้องหลังคา แผ่นชิงเกิ้ลรูฟ หรือ วัสดุ                              หลังคาอื่น ๆ 

 

แผ่นรองใต้หลังคากันเสียง

ขอคำแนะนำก่อนการใช้งานพิเศษได้จากผู้ผลิต 

(ภาพตัวอย่างจากโครงการก่อสร้างระบบหลังคากันเสียง Dubai Mall ประเทศดูไบ โดยผลิตภัณฑ์วีว่า บอร์ด) 

ฝ้ายึดติดโครง

วีว่า บอร์ด :            8 มม.

โครงคร่าว :             โครงเหล็กชุบสังกะสีระบบฝ้าเพดาน หรือ

                        โครงคร่าวไม้ 1 1/2 " x 3" 
                        ติดตั้งแบบเฟล็กซ์ (Flex Installation) บนโครงขยับตัวได้

ระยะห่างโครงคร่าว :      40 ซม.   

วัสดุตกแต่งผิว :         ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วตามด้วยสีน้ำอคริลิค 

แผ่นรองกันเสียง
ฝ้าติดโครง
ทีบาร์

ฝ้าทีบาร์

 วีว่า บอร์ด :            8 มม. ตัดขนาด 60 x 60 ซม. หรือ 60 x 120 ซม. 

 โครงคร่าว :             โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระบบฝ้าเพดาน สำหรับงานทีบาร์ 
                         ติดตั้งแบบเฟล็กซ์ (Flex Installation) บนโครงขยับตัวได้

 วัสดุตกแต่งผิว :         ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทั้งด้านหน้าและด้านหลังวีว่า บอร์ด

                         ก่อนการติดตั้ง แล้วทาสีน้ำอคริลิคที่ด้านหน้า 

 

bottom of page