top of page

ข่าวและบทความ

การคำนวนวัสดุที่ใช้กับวีว่า บอร์ด

1. การติดตั้งแผ่นผนัง แผ่นพื้นวีว่า บอร์ด สามารถทำงานได้ง่าย  ด้วยเครื่องมือช่างทั่วไป

ติดตั้งได้สะดวก  รวดเร็ว  โดยมีวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง  ดังนี้

1.jpg

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งวีว่า บอร์ด

  • แผ่นวีว่า บอร์ด

  • โครงคร่าว

  • สกรู

  • โฟมเส้นอุดรอยต่อระหว่างแผ่นวีว่า บอร์ด

  • โพลียูรีเธนอุดรอยต่อระหว่างแผ่นวีว่า บอร์ด

  • น้ำยาเคลือบใสวีว่า เคลียร์การ์ด / สีน้ำอคริลิค หรือวัสดุตกแต่งผิววีว่า บอร์ด

2.jpg

3. แผ่นวีว่า บอร์ด  ขนาด 1.2x2.4 ม. เท่ากับพื้นที่ 2.88 ตารางเมตร

จำนวนแผ่นที่ใช้ = พื้นที่ (ตารางเมตร) / 2.88

3.jpg

4. จำนวนสกรูยึดแผ่น สำหรับผนังทาสี และผนังโชว์ผิว  = จำนวนแผ่น x 33 ตัว

จำนวนสกรูยึดแผ่น สำหรับผนังมีวัสดุปิดทับ = จำนวนแผ่น x 45 ตัว

4.jpg

5. โฟมเส้นวีว่า ใช้สำหรับอุดรอยต่อระหว่างแผ่นวีว่า บอร์ด ก่อนยาแนวรอยต่อด้วยโพลียูรีเธน
​เพื่อประหยัดโพลียูรีเธน  โดยจำนวนโฟมเส้น= ความยาวร่อง (เมตร) / 50

5.jpg

7. น้ำยาเคลือบใส วีว่า เคลียร์การ์ด สำหรับงานผนังภายใน และผนังภายนอกโชว์ผิว
​1 แกลลอน เคลือบผนังได้ 15-20 ตารางเมตร  (กรณีเคลือบผนัง 2 รอบ)

7.jpg

6. วัสดุอุดรอยต่อโพลียูรีเธน วีว่า เฟล็กซ์  สีเทา   ใช้อุดรอยต่อระหว่างแผ่นวีว่า บอร์ด

ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ  ฝุ่น  ยึดติดกับวีว่า บอร์ดได้ดี ทาสีทับได้

6.jpg
bottom of page