Search
  • VIVA BOARD

บริจาคแผ่นวีว่า บอร์ด และร่วมก่อสร้างบ้านสำหรับครอบครัวขาดแคลน

Updated: Jul 21, 2020

วีว่า บอร์ด ร่วมบริจาคแผ่นผนัง และส่งทีมงานช่วยก่อสร้างบ้านสำหรับครอบครัวผู้่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย โดยกองพันทหารราบที่ 11 เป็นผู้ดำเนินงานติดตั้งโครงสร้างหลักของบ้าน และประสานงานกับชุมชน

ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ส่งมอบบ้านแก่ 3 ครอบครัว ในอำเภอพนมสารคาม, ท่าตะเกียบ และ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของโรงงานผลิตวีว่า บอร์ดด้วย37 views0 comments