top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนVIVA BOARD

ล่องเรือไหว้พระ วีว่า บอร์ด - เตียวฮง

วีว่า บอร์ด และเตียวฮง สีลม (ผู้นำเข้า และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำ) จัดทริปนำลูกค้าล่องเรือสำราญ ไหว้พระยังวัดต่าง ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเดือนกุมภาพันธ์ (วัดเทวราชกุญชร วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณราชวราราม วัดเฉลิมพระเกียรติ และวัดเขมาภิรตาราม) เพื่อเริ่มปี 2563 ด้วยความสิริมงคล อันเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


ในครั้งนี้ มีผู้บรรยาย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณรอมแพง ผู้เขียนนวนิยายที่ถูกนำไปสร้างเป็นละครชื่อดัง "บุพเพสันนิวาส" มาร่วมพูดคุย ให้ความรู้ถึงประวัติศาสตร์และศาสนาด้วยดู 46 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page