top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนVIVA BOARD

บริจาคบ้านแก่ครอบครัวที่ขาดแคลน ร่วมกับ Habitat

วีว่า บอร์ด และตัวแทนจำหน่าย บริจาคบ้านแก่ครอบครัวที่ขาดแคลน ร่วมกับ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) โดยครั้งนี้ ได้ก่อสร้างบ้านและส่งมอบให้กับครอบครัวหนึ่งใน อ.ผักไห่ จ.อยุธยา


มูลนิธิที่อยู่อาศัยฯ พัฒนาชุมชนด้วยความเชื่อว่า การให้เป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคม และบ้านเป็นปัจจัยแรกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัว เช่น การเพิ่มรายได้ หรือเอื้อต่อการศึกษา ต่อยอดคุณภาพชีวิตได้


วีว่า บอร์ด ในฐานะผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างตกแต่งบ้าน จึงขอเป็นความร่วมมือหนึ่งในการช่วยเหลือครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือกจาก Habitat ได้มีที่พักอาศัย ที่เรียกว่า “บ้าน” ได้อย่างแท้จริง และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page