top of page

ตัวแทนจำหน่าย

วนาวัฒน์วัสดุ

125/1 ถ.ลพบุรีเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-487 312-4, 074-321 122, 074-314 575
แฟ็กซ์: 074-321 121, 074-437 536
ติดต่อ คุณไก่ / คุณพรชัย 085-892 2271

วัฒนาค้าเหล็ก

142 หมู่ 4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-487 312-4, 074-321 122, 074-314 575
แฟ็กซ์: 074-321 121, 074-437 536
ติดต่อ คุณไก่ / คุณพรชัย 085-892 2271

วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์

142 หมู่ 4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-487 312-4, 074-321 122
แฟ็กซ์: 074-321 121, 074-437 536
ติดต่อ คุณปลา

มาตรคูหา มาร์เก็ตติ้ง

96 หมู่ 1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ สงขลา 90180
โทรศัพท์: 076-264 599086-097-9582
แฟ็กซ์: 074-260-734

 

สยามคลาสสิค วัสดุภัณฑ์

279, 281, 283, 285 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-210 157-9
แฟ็กซ์: 074-210 157-9
ติดต่อ คุณพิชัย / คุณนารถ

ไทวัสดุ สาขา หาดใหญ่

1119 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง สายเอเชีย ต.ควนลัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074800400
แฟ็กซ์: -

ไทวัสดุ สาขา สงขลา

125/20 หมู่ 6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: - 
แฟ็กซ์: -

โฮมโปร เมกาโฮม สาขา หาดใหญ่

89 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง (สายเอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-803-888
แฟ็กซ์: 074-803-891

ภาคใต้ - สงขลา

bottom of page