top of page

ตัวแทนจำหน่าย

ไทวัสดุ สาขา กาญจนบุรี

111 หมู่ 9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์: 034 910200
แฟ็กซ์: -

ท่าม่วงอลูมิเนียม

25 ตำบล วังศาลา อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์: 097 1049369
แฟ็กซ์: -

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี

116 หมู่ที่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์: 081 7465532
แฟ็กซ์: -

ภาคตะวันตก - กาญจนบุรี

bottom of page