top of page

ข่าวและบทความ

ใช้วีว่า บอร์ด  ทำผนังภายนอกได้หรือไม่

วีว่า บอร์ด  เป็นวัสดุประเภทซีเมนต์บอร์ด (Cement Board)  ผลิตโดยกรรมวิธีพิเศษ  วัสดุผสานเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น ไม่แยกชั้น    มีความทนทานต่อการใช้งานและสภาพอากาศ   ทนต่อความชื้น   จึงใช้งานเป็นผนังภายนอกได้   เพียงติดตั้งวีว่า บอร์ดอย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน

คุณสมบัติทางเทคนิค ที่ทำให้วีว่า บอร์ด ใช้งานผนังภายนอกได้ 

  • มีค่าความต้านแรงดัด MOR สูง (Bending Strength) และสูงกว่าที่มาตรฐาน มอก.กำหนด  ทำให้แผ่นมีความแข็งแรง ทนทาน

  • มีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ  และต่ำกว่าแผ่นบอร์ดประเภทอื่น   จึงไม่สะสมความชื้นในแผ่น  แผ่นไม่บวมน้ำ  สีที่ทาแผ่นไม่หลุดร่อน

แผ่นบอร์ดที่ดูดซึมความชื้นสูง  จะทำให้สี หรือวัสดุตกแต่งหลุดร่อน  แผ่นขึ้นรา  เพิ่มน้ำหนักต่อโครงสร้าง คายความชื้นสู่โครงสร้างเหล็กจนเกิดสนิม  เป็นต้น

นอกจากนี้  ยังมีคุณสมบัติอื่นที่ทำให้วีว่า บอร์ด เหมาะอย่างยิ่งกับงานติดตั้ง ต่อเติมผนังภายนอก   ได้แก่ ปลอดภัยจากปลวก ด้วยเนื้อวัสดุมีความเป็นซีเมนต์สูง,  มีค่าการนำความร้อนต่ำ (K Value)   ผนังบ้าน/อาคาร ไม่ร้อน   และยังเป็นวัสดุที่ทนไฟ  ไม่เป็นเชื้อเพลิง  ตามมาตรฐานอังกฤษ BS 476 ด้วย

วีว่า บอร์ด สำหรับงานผนังภายนอกทาสี  ใช้ความหนา 10-12 มม.  งานผนังภายนอกเคลือบน้ำยาเคลือบใส  ใช้ความหนา 16 มม.   ติดตั้งด้วยโครงคร่าวตามคู่มือติดตั้งวีว่า บอร์ด    ได้งานโครงสร้างเบา  สะดวก รวดเร็ว   จะต่อเติมหรือรื้อถอนก็ทำได้โดยง่าย   และยังสามารถติดตั้งฉนวนกันความร้อน กันเสียงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผนังอีกด้วย

1.jpg
3.jpg
bottom of page