top of page

ข่าวและบทความ

ระบบหลังคากันเสียง กันความร้อน Viva Performance Roof

หลังคา คือปราการด่านแรกในการป้องกันความร้อนเข้าสู่บ้าน หรืออาคาร การออกแบบติดตั้งเป็นระบบ Viva Performance Roof จะช่วยให้ได้หลังคาที่มีประสิทธิภาพเป็นฉนวนกันความร้อน รวมทั้งเสียงจากภายนอก ทำให้บรรยากาศเงียบสงบ ไม่ร้อน และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศด้วย

 

Viva Performance Roof เป็นระบบหลังคาที่ติดตั้งง่าย และมีประสิทธิภาพสูง โดยติดตั้งร่วมกันระหว่างวีว่า บอร์ด กับฉนวน มีหลายระบบ ซึ่งสามารถศึกษา เลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน

 

จุดเด่นของระบบ

 • ค่า RTTV ต่ำ (Roof Thermal Transfer Value) การถ่ายเทความร้อนรวมของระบบหลังคาต่ำ

 • ป้องกันเสียงจากฝน  และสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี

 • ระบบมีน้ำหนักเบา  ทนทานต่อความชื้น

 • ระบบมีความลาดชันของหลังคาต่ำ  ไม่สูงมาก  จึงติดตั้งง่าย ปราศจากปัญหาในการติดตั้ง

คุณสมบัติของวีว่า บอร์ด

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 878-2537

 • มีความหนาแน่นสูง มีประสิทธิภาพลดเสียงที่แทรกมาในอากาศ

 • ค่าการนำความร้อน ค่า K ต่ำ ลดความร้อนสู่อาคาร

 • ค่าป้องกันเสียง STC ดีกว่าบอร์ดประเภทอื่นในความหนาเดียวกัน

 • ดูดซึมน้ำต่ำ ไม่บวมแยกชั้น 

 • น้ำหนักเบากว่าวัสดุบอร์ดชนิดอื่น

 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานการทนไฟ  BS 476  ข้อ 6 และ 7 จัดอยู่ในกลุ่มวัสดุประเภท O

 • (Virtually Non-combustible)  เป็นวัสดุทนไฟ ไม่เป็นเชื้อเพลิง

 • ผ่านการทดสอบการทนไฟ มาตรฐาน EN13501 ที่ Class B

DSC05141.JPG

ภาพโครงการขนาดใหญ่ (Dubai Mall)

ใช้วีว่า บอร์ดความหนา 12 มม. ติดตั้งร่วมกับฉนวน ออกแบบเป็นระบบหลังคากันเสียง กันความร้อน ขนาดกว่าแสนตารางเมตร

ตัวอย่างการออกแบบติดตั้งระบบหลังคา Viva Performance Roof

ติดตั้งได้ง่าย โดยใช้วีว่า บอร์ด ความหนา 12 มม. ร่วมกับฉนวน Rock Wool  และ Metal Sheet

5.jpg
4.jpg

ระบบหลังคากันเสียงและความร้อน จากวีว่า บอร์ด ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้ในโครงการระดับโลกมากมาย เช่น ดูไบมอลล์, เวเนเชียน มาเก๊า, รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซา สิงคโปร์, สนามบินเนปิวดอร์ พม่า, มาริน่า เบย์ แซนด์ สิงคโปร์ เป็นต้น

Dubai festival city.jpg
20643428_1637052926307652_12353600972365
20645173_1637052829640995_36392977183439
20690394_1637052759641002_24386903847066
20645338_1637052696307675_71194981755733
20776357_1637052572974354_14972983260767
20645488_1637052662974345_69114495994092
Picture1.png
bottom of page