ตัวแทนจำหน่าย

ไทวัสดุ สาขา เชียงราย

99/20 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 052020600
แฟ็กซ์: -

สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์

29/6-11 หมู่ 18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053-713 980, 053-712 159, 053-715 750
แฟ็กซ์: 053-740 166, 053-715 751
ติดต่อ คุณเมย์ 089-835 7911 / คุณเสงี่ยมศรี 086-196 9934 

ไฟน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ตเตอร์

254 หมู่ที่3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์: 053-732-118
แฟ็กซ์: -

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

329/7 หมู่ 4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: - 
แฟ็กซ์: -

พ.ศรีเจริญ 2511

486 หมู่ที่ 13 ถ.เหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์: 053-644995,053-645058
แฟ็กซ์: 053-166188
ติดต่อ คุณพงษ์เทพ (081-8835201)

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา แม่สาย

357 หมู่ที่ 11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์: 099 003 2365
แฟ็กซ์: 

ภาคเหนือ - เชียงราย