Search
  • VIVA BOARD

กิจกรรมไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม

Updated: Jul 21, 2020

วีว่า บอร์ด นำลูกค้าเดินทางไปทำบุญที่วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมสำหรับลูกค้าสายบุญที่จัดร่วมกันอยู่เสมอ


วีว่า บอร์ด ขออนุโมทนาบุญกับลูกค้าทุกท่าน ให้ส่งท้ายปีนี้ ด้วยความสุข ความสำเร็จ และทุกสิ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

0 views0 comments