|


ผนังภายในทั่วไป (Viva Easy Wall)
  ผนังภายในทั่วไป (Viva Easy Wall)

ผนังภายในมีวัสดุปิดทับ (Viva Covered Wall)
  ผนังภายในมีวัสดุปิดทับ (Viva Covered Wall)

ผนังบ้านพักอาศัย (Viva Build)
  ผนังบ้านพักอาศัย (Viva Build)

ผนังอาคารสาธารณะ  สูงไม่เกิน 20 เมตร (Viva Build)
  ผนังอาคารสาธารณะ สูงไม่เกิน 20 เมตร (Viva Build)

ผนังภายในโชว์ผิว (Viva Deco Wall)
  ผนังภายในโชว์ผิว (Viva Deco Wall)

ผนังภายนอกโชว์ผิว ติดตั้งบนโครงเหล็ก (Viva Deco Wall)
  ผนังภายนอกโชว์ผิว ติดตั้งบนโครงเหล็ก (Viva Deco Wall)

ผนังภายนอกโชว์ผิว ปิดทับผนังเดิม (Viva Deco Wall)
  ผนังภายนอกโชว์ผิว ปิดทับผนังเดิม (Viva Deco Wall)

ผนังประดับภายนอกอาคาร ติดตั้งบนโครงเหล็ก (Viva Clad)
  ผนังประดับภายนอกอาคาร ติดตั้งบนโครงเหล็ก (Viva Clad)

ผนังประดับภายนอกอาคาร ติดตั้งบนผนังเดิม (Viva Clad)
  ผนังประดับภายนอกอาคาร ติดตั้งบนผนังเดิม (Viva Clad)

ผนังภายในระบบคอมบิ วอลล์ (Viva Combi Wall)
  ผนังภายในระบบคอมบิ วอลล์ (Viva Combi Wall)

ผนังภายในระบบคอมบิ วอลล์ ทนไฟ 90 นาที (Viva Combi Wall)
  ผนังภายในระบบคอมบิ วอลล์ ทนไฟ 90 นาที (Viva Combi Wall)

 


 
ผลิตภัณฑ์ วีว่า
พื้น | ผนัง | การใช้งานอื่นๆ
ติดต่อสอบถาม
TEL. 0-2381-6453
FAX. 0-2381-2400
ตัวแทนจำหน่าย
 
2009 VIVABOARD. All rights reserved. Best View 1024x768